Lederutvikling: Vi hjelper ledere å utvikle engasjement som sikrer både resultater og arbeidsglede.

Vår tilnærming

ICGs tilnærming til lederutvikling er bygget på Selvbestemmelsesteorien, den mest etablerte og verifiserte teorien innenfor arbeidspsykologi.  Teorien gir ledere et godt utgangspunkt for å hjelpe medarbeiderne sine med å ta personlig ansvar og forholde seg proaktivt til sitt arbeid. Vår pedagogiske metode integrerer lett forståelig formidling av teori med praktisk trening og coaching som tar utgangspunkt i ledernes utfordringer.

Vi kan hjelpe deg

Vi tilbyr en kombinasjon av intervjuer, kursmoduler, en-til-en coaching av lederne og bruk av et kartleggingsverktøy som viser ledernes preferanser i arbeidet sitt og effekten disse har på måten de leder.

Vår kommunikasjons- og læringsmodell

Alle konsulentene i Interaction Consulting Group er sertifiserte i nevrolingvistisk Programmering, NLP og involverte i å lære bort NLP til andre. Kommunikasjons- og læringsmodellen gir oss et godt utgangspunkt for å arbeide med engasjement. Her kan du lese om noen av de viktigste trådene vi har med oss fra NLP og som vi vever inn i prosessene vi er involvert i.

Vill du vite mer om lederutvikling? Vi hører gjerne fra deg! 

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.
  • (?)