Funksjonelle team kommer ikke av seg selv

Samarbeidet i en ledergruppe setter tonen for hvordan resten av medarbeiderne i organisasjonen forholder seg til hverandre. Fremgangsrike ledergrupper vet hvordan de skal arbeide sammen for å sette retningen og skape engasjementet som tar organisasjonen fremover.

Team lykkes best når de bygger et fundament av tillit, åpenhet, felles mål, gjensidig ansvar og erfaringslæring. 

Hvordan kan vi hjelpe dere?

Vi hjelper team med å lokke frem det beste i hvert enkelt medlem og i teamet som helhet. Vi etablerer også tryggheten som skal til for at vi tør å gjøre oss gjensidig avhengige av hverandre, så vi kan ta ansvar sammen. Dette er en forutsetning for et robust samarbeid med kreativitet, effektivitet og utholdenhet.

Vi tar utgangspunkt i faktorene som påvirker teammedlemmenes engasjement: de grunnleggende psykologiske behovene for selvbestemmelse, mestring og tilhørighet. Når vi tar hensyn til våre psykologiske behov sammen, blir vi i stand til å se hverandre og lokke frem det beste hos hverandre.

Med en kombinasjon av observasjon, fasilitering, undervisning og coaching hjelper vi hvert teammedlem å ta ansvar for sitt eget bidrag til teamet. Vi arbeider også med hvordan medlemmene i teamet kan kommunisere og ta beslutninger så effektivt som mulig. I tillegg hjelper vi teamet med å utvikle forståelsen og ferdighetene som skal til for å involvere og engasjere sine medarbeidere slik at alle ansatte tar personlig ansvar og forholder seg aktivt til sine oppgaver og organisasjonen som helhet.

Arbeidet vårt er basert på den mest etablerte og verifiserte metoden innen humanistisk psykologi, Selvbestemmelsesteorien. Vi arbeider med engasjement og innlevelse. Vi prøver i alt vi gjør å leve som vi lærer.

Kommunikasjonskompetanse

Vi arbeider ut fra kommunikasjons og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP som gir oss en praktisk tilnærming til teamutvikling. Med NLP som rammeverk får du forståelsen og verktøyene du trenger for å hjelpe dine medarbeidere.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe teamet ditt? Vi vil gjerne høre fra deg. 

Du kan bruke skjemaet under, sende oss en e-post på post@interaction.no eller ringe oss på 90575845.

  • (?)