Møtefasilitering: Hvordan kan vi engasjere oss sammen i en helt konkret sak?

Hva er et godt møte?

På et godt møte engasjerer alle deltakerne seg i de sakene de behandler og etterpå gjør de så godt de kan for å følge opp konklusjonene fra møtet. 

Hva er utfordringen?

Enkelte saker er komplekse og krever at man bygger bro mellom hensyn og perspektiver. Å behandle slike saker i en gruppe krever at møtedeltakerne ser hverandre og lokker frem det beste i hverandre slik at de kan forenes rundt konklusjonen. 

Hva kan vi hjelpe dere med?

Vi  designer og fasiliterer behandlingen av saker slik at alle involverte engasjerer seg i møtet. Vi bruker kunnskapen vår om refleksjon og dialog for å sikre at møtedeltakerne klarer å forene ulike perspektiver, komme frem til en felles forståelse og ta felles ansvar. 

Hva er vårt faglige utgangspunkt?

Grunnlaget for å arbeide som fasilitatorer er en dyp forståelse av faktorene som påvirker engasjement.  Vi har i mange år jobbet ut fra Selvbestemmelsesteorien (SDT), det mest brukte rammeverket for å forstå og påvirke opplevelsene som driver engasjement. SDT har blitt validert av tusener av studier verden over og brukes av Fortune 100 selskaper, profesjonelle idrettslag, pedagoger, helsearbeidere og ledere i Europa, USA og Asia.

Interessert i å vite mer om møtefasilitering? Vi hører gjerne fra deg!

 Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)