Å lede engasjement, 3 dagers seminar

Ønsker du å være en leder som skaper et miljø hvor folk engasjerer seg helhjertet? En leder som legger til rette for at andre kan jobbe kreativt, effektivt og utholdende? Da er dette seminaret om engasjementsledelse for deg.

Mening og glede i arbeide

Engasjementsledere hjelper oss å finne mening og glede i arbeidet vårt, i stedet for å prøve å engasjere oss med belønning eller straff. I følge Selvbestemmelsesteorien har vi mennesker tre grunnleggende psykologiske behov som må være aktiverte om vi skal finne mening og glede i arbeidet.  Behovene er selvbestemmelse (autonomi), mestring og tilhørighet.  Når vårt engasjement er basert på mening og glede kaller vi det selvbestemt. Når vårt engasjement er basert på løfter om belønning eller trusler om straff kaller vi det kontrollert. 

Selvbestemt engasjement

 • er å lede oss selv i tråd med det som gir mening og glede
 • handler ikke om å opptre uavhengig av andre
 • krever ikke en optimal situasjon
 • er det beste forsvaret mot å slite oss ut i situasjoner som ikke er optimale
 • handler ikke om å late som alt i en situasjon er bra eller å bli værende i en situasjon, når vi har bedre alternativer
 • handler om å gjøre det beste ut av en situasjon så lenge vi er i den

Forskning viser at selvbestemt engasjement er forbundet med minst ni positive resultater, som alle organisasjoner ønsker. 

 • Større tilfredshet med arbeidet og kompensasjonen
 • Større lojalitet og tillit
 • Dypere læring
 • Færre klager over fysisk helse
 • Større tilfredshet med livet generelt
 • Større vekst i omsetning
 • Større ønske om å bidra i jobben og mindre opplevelse av utslitthet
 • Bedre prestasjoner
 • Større lojalitet overfor verdier og retningslinjer

Hva får du med deg fra seminaret?

Gjennom praktisk trening og  teoretisk påfyll  får du en metode du kan bruke i din egen utvikling og for å lede andre. Du vil lære deg å:

 • Å finne mening og glede i arbeide
 • Å skille mellom  selvbestemt og kontrollert  engasjement
 • Å  lede samtaler om engasjement
 • Å styrke engasjementet gjennom å aktivere de tre grunnleggende psykologiske behovene
 • Å skape forutsetninger for utvikling basert på styrker  og mestringserfaringer
Kort sagt - du finner ut hvordan du tar ansvar for ditt eget engasjement og hvordan du bruker denne innsikten til å hjelpe andre

Vår kommunikasjons- og læringsmodell

Kommunikasjons- og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP gir oss et godt utgangspunkt for å arbeide praktisk med engasjement. Alle konsulentene i Interaction Consulting Group er sertifiserte i og involverte i å lære bort NLP til andre.

Hva synes våre kunder?

«Å lære om selvbestemt engasjement har gitt meg flere strenger å spille på i min jobb som leder. Kurset har en god balanse mellom teori og praktiske øvelser i små grupper og kurslederne har en grundig og «coachende» tilnærming til faget. Jeg har også fått gode spørsmål jeg kan stille meg selv om hva som skal til for at jeg skal engasjere meg helhjertet i vanskelige oppgaver. Nå, noen få dager etter kurset, er jeg allerede godt i gang med å anvende det jeg har lært.»

Anne-Lise Katle, Project Manager hos Atkins Norge AS

«Dagen med Engasjementsledelse opplevde jeg som svært nyttig. Både for meg som leder og personlig. Å få større forståelse for hva som ligger bak et godt, eller mindre godt, engasjement ga ny innsikt. Det gjør meg i stand til selv å identifisere hva som skal til. Det gjør meg også i stand til å kunne hjelpe medarbeidere med å ta ansvar for eget engasjement, og hva jeg som leder kan gjøre for å legge til rette for det. Kurslederne er dyktige og byr på seg selv. Gruppen som deltok var av en slik størrelse at det ble en trygg ramme og alle kunne snakke med alle, noe som gir en god dynamikk for læring.»

Line Vrenne, Tjenesteeier/konstituert avd leder, Regional økonomi- og logistikktjeneste Sykehuspartner HF

«Dette er ingen vanlig lederopplæring. Her opplever vi teorien ved å åpne oss for det som tar tak og berører, både i lederrollen og i hele livet. Vi er aktive og det er umulig å la være å engasjere seg.

Johan Engström, senior prosjektleder, partner, Waade AB

Praktiske opplysninger 

Aktuelle datoer 2022
 • Norsk: 23. - 25. august (Sentralt i Oslo)
 • Svensk: 13. - 15. september (Sentralt i Stockholm)
 • Engelsk:  Ikke bestemt

Tid: 8.30 - 17.00
Pris: 18.600 kr
Kursledere: Anna Pia Hellstedt og Peder Wroldsen

En time individuell coaching etter kurset er inkludert.

Vil du vite mer eller melde deg på dagskurset i engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg!

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

 • (?)