Anna Pia Hellstedt

Anna Pia Hellstedt er partner i Interaction Consulting Group og har siden 1997 drevet som ledelsesrådgiver og coach for ledere i privat og offentlig virksomhet. Hun har tidligere vært ansatt innen salg, rekruttering og lederutvikling. Anna Pia har vært ansvarlig for design og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer for program via eksempel som Tillväxtverket og Karolinska Institutet i Sverige. Forretningskonseptet Heart in business, som Anna Pia etablerte i 2004 står for organisasjonsutvikling basert på holdbar prestasjonskultur og helhjertet engasjement gjennom coachende tilnærming i leder- og medarbeiderskap. I Norge har hun gjennomført identitetsprosesser for bedrifter. Hun har spesialisering med 15 års erfaring av møtedesign og fasilitering av gruppeprosesser ved hjelp av rammeverktøy for «Art of Hosting»; Open Space Technology, World Café-metoden, Future Café Workshop, Appreciate Inquiry, Chaordic stepping Stone m m.

Anna Pia har universitetsutdanning i media og kommunikasjonsvitenskap med retning mot organisasjonskommunikasjon fra Uppsala universitet samt filmvitenskap fra Stockholms universitet. Hun har gjennomgått en lengre prosesscoachtrening i regi av Future Unlimited. Hun har også gjennomgått et lengre treningsprogram med Md Tomas Trobe, for terapeuter innen medavhengighet.  Anna Pia er sertifisert som NLP-trener av Nils Jørgen Sellæg og leder Interactions NLP-kurs sammen med Peder Wroldsen.

Anna Pia har vært utnevnt av næringsdepartementet i Sverige til ambassadør for næringsdrivende kvinner.

Spesialiteter

  • Coaching, fasilitering og undervisning i forbindelse med kommunikasjon- og læringsprosesser knyttet til lederskap, medarbeiderskap, organisasjonskultur, bedriftsidentitetsprosesser, veiledning, samarbeid, møter og konfliktløsing.

Kvalifikasjoner

  • Aktiv innen professionell lederstøtte og individuell coaching siden 1997
  • Open Space fasilitator av prosesser i store grupper (20-500 personer)
  • Sertifisert NLP trener, Interaction Consulting as
  • Møtefasilitering og møtedesign gjennom konseptet Art of Hostin
  • Tre års studier i kommunikation – og media med spesialisering i organisasjonskommunikasjon, Upsala universitet