Resultater og arbeidsglede

Interaction Consulting Group hjelper ledere å utvikle engasjement som sikrer både resultater og arbeidsglede. 

Hva er engasjement? 

Engasjement betyr av vi ønsker å gjøre så godt vi kan. Det er når vi er engasjert, at vi skaper de beste resultatene, tar best vare på vår psykiske helse og føler oss mest vel.

Mange organisasjoner har problemer med å bygge sterke engasjementskulturer, på tross av at de bruker store ressurser. Problemet er at man fokuserer på graden av engasjement fremfor faktorene som påvirker engasjementet. Skal vi styrke engasjementet må vi «under huden» på det.

Hvor kommer engasjement fra?  

Engasjement kommer fra vår motivasjon. Det er vår motivasjon som gir arbeidet mening. Når vi leder oss selv ut fra egne behov betyr det at vår motivasjon er selvbestemt. Når vi lar oss lede av andre på tvers av egne behov betyr det at vår motivasjon er kontrollert. Selvbestemt motivasjon er en forutsetning for engasjement.
Ifølge Selvbestemmelsesteorien som er utviklet av Edward L. Deci og Richard Ryan, har vi tre grunnleggende psykologiske behov - selvstendighet, mestring og tilhørighet. Dette er selve kjernen i vår selvbestemte motivasjon.

Selvstendighet: Vi har behov for å lede oss selv i samsvar med det vi mener er viktig og riktig.

Mestring: Vi har behov for å bruke det vi kan og å lære nye ting, for å gjøre en positiv forskjell.

Tilhørighet: Vi har behov for å delta i felleskap hvor vi ser hverandre og lokker frem det beste hos hverandre.

Hva fører engasjement til?

Den ledende forskningen innen arbeidslivspsykologi viser at engasjement er forbundet med minst ni positive resultater, som alle organisasjoner ønsker: større vekst i omsetning, større ønske om å bidra i jobben og mindre opplevelse av utslitthet, bedre prestasjoner, større lojalitet overfor verdier og retningslinjer, større tilfredshet med arbeidet og kompensasjonen, større lojalitet og tillit, dypere læring, færre klager over fysisk helse og større tilfredshet med livet generelt

Her er forklaringen. Når vi er engasjert som følge av at vi har funnet ut hvordan vi best skal ta hensyn til våre grunnleggende psykologiske behov i en sak, har vi en moden holdning til arbeidet. Modenhet handler om å forholde oss helhetlig til kompleksiteten i arbeidet vårt slik at vi kan bygge bro mellom ulike hensyn og perspektiver. Modenhet inkluderer helhjertethet. Det betyr at vi tar «blandede følelser» på alvor slik at vi kan bli helt enig med oss selv om hva vi skal engasjere oss i og hvordan.

Når vi har utforsket kompleksiteten i vårt arbeid og bearbeidet ytre og indre motsetninger blir vi kreative, effektive og utholdende. Kreativitet kan handle om å kombinere virkemidler på nye måter for å oppnå et resultat. Effektivisering handler om å redusere eller ta virkemidler bort uten at den ønskede effekten blir borte. Når vi kan lede oss selv i arbeidet med kreativitet og effektivitet, har vi også gode forutsetninger for å arbeide utholdende. At vi er utholdende, betyr at vi er i stand til å forholde oss aktivt til hindringer, lære av våre feil og justere vår tilnærming.

Engasjement gir oss ikke bare det vi ønsker fra våre medarbeidere - kreativitet, effektivitet og utholdenhet. Det gir oss også det vi ønsker for våre medarbeidere – psykisk helse og velvære. Vi blir mer robuste og tilfredse, fordi vi dekker våre grunnleggende psykologiske behov når vi utvikler engasjementet.

Når vi er mange som jobber med engasjement får vi en prestasjonsorientert overskuddskultur, både sosialt, psykologisk og økonomisk.

Hvordan utvikles engasjement?

Utviklingen av engasjement er basert på våre grunnleggende psykologiske behov og de følgende tre spørsmål, enten det er snakk om ledelse, oppfølging av medarbeidere, teamutvikling, konfliktløsning, coaching av ledere eller ledertrening. 

1)     Hva er viktig for oss?

2)      Hvordan skal vi bruke det vi kan og å lære oss det vi behøver, for å gjøre en positiv forskjell?

3)      Hvordan skal vi se hverandre og lokke frem det beste hos hverandre?

Disse spørsmålene hjelper oss å forstå hvordan de grunnleggende psykologiske behovene for selvstendighet, mestring og tilhørighet påvirker egen og andres motivasjon og prestasjon. For å ivareta våre grunnleggende psykologiske behov er det avgjørende at vi kan løfte blikket og stemme av vårt engasjement med organisasjonens hensikt, verdier og visjon. Når det som er viktig for oss som medarbeidere sammenfaller med det som er viktig for organisasjonen, blir det naturlig at vi tar et utvidet og mer helhetlig ansvar.

Engasjementsutvikling skjer med hjelp av refleksjon og dialog. For å skape fruktbar refleksjon brukes modeller som hjelper oss å tenke og kjenne etter, sammen med gode spørsmål og aktiv lytting. Dialog handler om å lytte aktivt  for å  forstå hverandres perspektiver, følelser, behov og ønsker for å skape felles og ny forståelse.

 Vi kan ikke styre andres engasjement, men vi kan støtte andres engasjement. Skal vi støtte andre i å utvikle sitt engasjement må vi kunne hjelpe dem å tenke selv og integrere de grunnleggende psykologiske behovene i sin selvledelse. Denne formen for støtte kaller vi coachende ledelse.  Både støtte og styring  er deler av engasjementsledelse. Å finne balansen mellom støtte og styring er en av de sentrale utfordringene i engasjementsledelse.

Vår kommunikasjons- og læringsmodell

Alle konsulentene i Interaction Consulting Group er sertifiserte i nevrolingvistisk Programmering, NLP og involverte i å lære bort NLP til andre. Kommunikasjons- og læringsmodellen gir oss et godt utgangspunkt for å arbeide med engasjement. Her kan du lese om noen av de viktigste trådene vi har med oss fra NLP og som vi vever inn i prosessene vi er involvert i.

Ønsker du å oppleve hvordan vi arbeider med engasjementsledelse?  

Vi inviterer deg til en gratis og uforpliktende engasjementssamtale. Ta kontakt så avtaler vi en tid.

Ønsker du å trene sammen med andre ledere?

Bli med på en dags kurs: Kunsten å lokke frem det beste hos deg selv og andre. Les mer her!

Ønsker du at dine medareide skal lære seg å ta ansvar for sin egen utvikling?

Gi dem muligheten til å delta på en dags kurs: Kunsten å ta ansvar for egen utvikling.  Les mer her!

Vil du vite mer om engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)