To dagers fordypning i engasjementsledelse: Kunsten å lokke frem det beste i deg selv og andre

Seminaret er en fordypning i engasjementsledelse og bygger på dagskurset.
Det utgjør også, sammen med dagskurset, den første av seks moduler i sertifiseringstreningen vår.

Hva får du med deg fra treningsseminaret?

Du får mulighetene til å dele erfaringene du har gjort deg siden dagskurset og arbeide videre med prosessene som fremmer optimalt engasjement. Vi fortsetter med praktisk trening og supplerer med nytt teoretisk stoff. 

I løpet av de to dagene utforsker vi:

  • Hvordan du overfører strategiene du bruker til å aktivere dine grunnleggende psykologiske behov, fra en situasjon til en annen
  • Hvordan du bruker utviklings- og samtaleverktøyet Format for fremgang, FFF som en ramme for engasjementsutvikling
  • Hvordan du utvikler deg med utgangspunkt i egne styrker
  • Hvordan du bruker en styrkebasert tilnærming til relasjonsbygging

Format for fremgang, FFF

FFF er et utviklings- og samtaleverktøy som hjelper oss å utforske nye måter å tenke på i situasjoner hvor vi ønsker flere alternativer. Det handler blant annet om hvordan vi leder oss selv når vi lokker frem det beste hos oss selv og andre og hvordan vi bruker denne kunnskapen som en kilde til kraft og idéer når vi vurderer hvordan vi skal engasjere oss.


 Formatet består av fem områder: Helhet, mål, utfordring, Lek og ressurs. Hvert område gir mulighet til å arbeide med ulike aspekter ved fremgangen. Ved å bevege seg mellom de ulike områdene sikrer man utvikling i dialogen samtidig som man har en struktur å forholde seg til.

Praktiske opplysninger 

Aktuelle datoer:  Ikke bestemt

Sted: Fridtjof Nansens plass 8, Oslo

Tid: 8.30 - 16.30

Pris: kr 11.900,- 

Forkunnskaper: En dags trening i engasjementsledelse.

Vil du vite mer om to dagers fordypning i engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg

  • (?)