En dags trening i å lede engasjement - kunsten å lokke frem det beste i deg selv og andre

Vil du gjøre mer ut av ditt lederskap? Ønsker du bli kjent med faktorene som påvirker engasjement? Ønsker du å være en leder som skaper et miljø hvor folk trives og engasjerer seg helhjertet? En leder som legger til rette for at andre kan jobbe kreativt, effektivt og utholdende? Da er dette seminaret om engasjementsledelse for deg.

Hva får du med deg fra treningsseminaret?

I løpet av dagen får du mulighet til å knytte kontakter og lære hvordan engasjement aktiveres. Gjennom teoretisk påfyll og praktisk trening får du en metode du kan bruke i din egen utvikling og for å lede andre. Treningen hjelper deg å:

 • Å skape forutsetninger for engasjement i hverdagen
 • Å skille mellom ulike typer engasjement
 • Å bruke egne gode erfaringer med engasjement som kilde til kraft og idéer
 • Å utforske ambivalens og motstand
 • Å organisere og lede engasjementsdialoger
Kort sagt - du finner ut hvordan du aktiverer ditt helhjertede engasjement og hvordan du bruker denne innsikten til å hjelpe andre.

Å lede engasjement

Å lede engasjement handler om å arbeide med retning og motivasjon. Det er avgjørende at medarbeidere kan løfte blikket og stemme av sitt engasjement med organisasjonens hensikt, verdier og visjon. Når det som er viktig for oss som medarbeidere sammenfaller med det som er viktig for organisasjonen, blir det naturlig at vi tar et utvidet og mer helhetlig ansvar.

Treningsseminaret tar utgangspunkt i den evidensbaserte motivationsforskningen Selvbestemmelsesteorien, SDT som er utviklet av Edward L Deci och Richard Ryan og som viser sammenhengen mellom kvaliteten på medarbeidernes motivasjon og deres prestasjoner.

Selvbestemmelsesteorien viser at engasjement er forbundet med minst ni positive resultater, som alle organisasjoner ønsker 

 • Større tilfredshet med arbeidet og kompensasjonen
 • Større lojalitet og tillit,
 • Dypere læring
 • Færre klager over fysisk helse
 • Større tilfredshet med livet generelt
 • Større vekst i omsetning
 • Større ønske om å bidra i jobben og mindre opplevelse av utslitthet
 • Bedre prestasjoner,
 • Større lojalitet overfor verdier og retningslinjer

Hva synes våre kunder?

«Å lære om hehjertet engasjement har gitt meg flere strenger å spille på i min jobb som leder. Kurset har en god balanse mellom teori og praktiske øvelser i små grupper og kurslederne har en grundig og «coachende» tilnærming til faget. Jeg har også fått gode spørsmål jeg kan stille meg selv om hva som skal til for at jeg skal engasjere meg helhjertet i vanskelige oppgaver. Nå, noen få dager etter kurset, er jeg allerede godt i gang med å anvende det jeg har lært.»

Anne-Lise Katle, Project Manager hos Atkins Norge AS

«Dagen med Engasjementsledelse opplevde jeg som svært nyttig. Både for meg som leder og personlig. Å få større forståelse for hva som ligger bak et godt, eller mindre godt, engasjement ga ny innsikt. Det gjør meg i stand til selv å identifisere hva som skal til. Det gjør meg også i stand til å kunne hjelpe medarbeidere med å ta ansvar for eget engasjement, og hva jeg som leder kan gjøre for å legge til rette for det. Kurslederne er dyktige og byr på seg selv. Gruppen som deltok var av en slik størrelse at det ble en trygg ramme og alle kunne snakke med alle, noe som gir en god dynamikk for læring.»

Line Vrenne, Tjenesteeier/konstituert avd leder, Regional økonomi- og logistikktjeneste Sykehuspartner HF

Praktiske opplysninger 

Aktuelle datoer 2020 (Norsk):  Ikke bestemt
Aktuelle datoer 2019 (Engelsk):  Ikke bestemt

Antall: Maks 9 personer.

Sted: Fridtjof Nansens plass 8, Oslo

Tid: 8.30 - 17.00

Pris: 7900 kr

Lunsj, kursdokumentasjon og en time individuell coaching etter kurset er inkludert.

Vil du vite mer eller melde deg på dagskurset i engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg!

 • (?)