Ledarutveckling: Vi hjälper ledare att utveckla engagemang som ger bättre resultat och arbetsglädje.

Vårt arbetssätt

Vårt sätt att arbeta med ledarutveckling vilar på Självbestämmandeteorin, SDT (Self DeterminationTheory). Det är den mest etablerade och validerade teorin inom arbetspsykologi. Kunskaperna från SDT ger ledare ett bra utgångsläge för att hjälpa sina medarbetare att ta personligt ansvar och förhålla sig proaktivt till sitt arbete. Vår pedagogiska modell integrerar en lättförståelig förmedling av SDT-teorin med praktisk ledarträning och coachning som utgår ifrån ledernas egna utmaningar.

Vi hjälper dig

Vi erbjuder en kombination av utbildningsmoduler, individuell coachning, intervjuer, och användning av olika kartläggingsverktyg som visar dina preferenser i ditt arbete som ledare och effekten dessa preferenser har på sättet du leder.

Vår kommunikations- och lärandemodell

Alla konsulter i Interaction Consulting Group är certifierade i nevrolingvistisk Programmering, NLP och lär ut NLP till andra. Denna kommunikations- och lärandemodell ger oss ett bra utgångsläge för att arbeta med engagemangsutveckling. Här kan du läsa om några av de viktigsta delarna vi har med oss från NLP och som vi väver in i processerna vi är involverade i.

Vill du veta mer om ledarutveckling? Ta gärna kontakt.

Skriv ett meddelande i formuläret under, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på +46-708-946 247.

  • (?)