Ledarcoachning:

Hur kan du som ledare ta ansvar för ditt eget engagemang och hjälpa andra att göra detsamma?

Som ledare är det extra viktigt att vara engagerad.

Som ledare har du ansvar för att skapa ett sammanhang som folk vill tillhöra, förhålla dig till motstridig information, förena olika perspektiv, staka ut kursen, identifiera fokusområden och skapa förutsättningar för andras självständiga arbete. Det är du som sätter standarden för hur saker och ting ska göras. Därför är det viktigt att du är engagerad. Om du väljer att inte vara fullt engagerad, är du med att göra bristande engagemang till en del av organisationskulturen.

Vad är engagemang?

Engagemang är det bästa försvaret mot att bli utsliten i situationer som inte är optimala. Att engagera oss handlar inte om att låta som om allt i en situation är bra eller att stanna i en situation, när vi har bättre alternativ. Att engagera oss handlar om att göra det bästa av en situation så länge vi är i den och leda oss själv i linje med det vi menar är viktigt. 

 Är du inte engagerad är du kanske inte överens med dig själv om vad du vill. Du kanske känner dig pressad, spänd och är ångestfylld inför olika uppgifter. Allt sådant går ut över prestationsförmågan och välmåendet. 

Hur kan du ta ansvar för ditt engagemang?

Arbetet med att vara en engagerad ledare börjar med att ta ansvar för det. Bästa sättet att utveckla det är att skapa förståelse för hur de grundläggande psykologiska behoven för självständighet, kompetens och tillhörighet påverkar din motivation, prestation och arbetsglädje.

En ledercoach kan hjälpa dig att utforska och bygga bro mellan konkurrerande  perspektiv, både på det yttre och inre planet. Denne utforskningen kan hjälpa dig att göra prioriteringar utifrån de grundläggande psykologiska behoven, både för dig själv och teamet du leder.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi hjälper dig att sortera dina tankar och känslor och bearbeta yttre och inre motsättningar för att bli överens med dig själv om hur du ska leda.  Vi gör det genom att introducera modeller som ger struktur att tänka och känna efter ihop med bra frågor och aktiva lyssnande.

Parallellt med din egen utveckling lär du hur du kan hjälpa andra att utveckla sitt engagemang. Det är sannolikt att du kommer lära en hel del om engagemangsledarskap under coachningen. Är du redan bra på att ta ansvar för ditt eget engagemang kan vi gärna coacha dig med tanke på hur du hjälper dina medarbetare.  

Det kan också vara viktigt att stärka ditt ledarteams förmåga att ge teammedlemmarna möjlighet att både ta ansvar för sitt eget engagemang och teamets engagemang som helhet. Läs mer.

Vill du veta mer om ledercoachning? Ta gärna kontakt. 

Skriv ett meddelande i  formuläret under, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på 0708-946 247.
  • (?)