Funktionella team kommer inte till av sig själv

Det är det sätt som ledarskapsteamen i en organisation arbetar tillsammans som sätter tonen för hur hela organisationen fungerar. Ett bra ledarskapsteam vet hur de ska arbeta tillsammans både hur styra organisationen genom att sätta riktningen och prioritera och också hur leda engagemanget som driver organisationen framåt.

Modern motivationsforskning visar evidensbaserade resultat på hur de team som lyckas bäst skapar ett fundament som präglas av engagemang, tillit, öppenhet, åtagande till gemensamma mål, tillräknelighet och villighet att följa upp resultat med hjälp av reflektion, lärande och justeringar.

Hur skapas detta fundament?

Vi stärker ledarskapsteam och arbetsteam genom att både ta fram det bästa i varje medlem och det bästa i teamet som helhet. Det gör vi genom att utveckla förståelsen för samma grundläggande behov som skapar hög prestation; självständighet, tillhörighet och kompetens. Det är bara när teammedlemmarnas grundläggande psykologiska behov är aktiverade och respekterade som de har full förmåga att prestera de bästa resultaten tillsammans.

Vi har kommunikationskompetens. Vi kan hjälpa er.

Interaction Consulting Group har decennier av erfarenhet med att arbeta med ledarskapsteam. Vi kombinerar vår erfarenhet av ledarträning med NLP med den mest etablerade och validerade modellen i beteendevetenskap, Självbestämmandeteorin, SDT

Genom en kombination av processfacilitering, reflektion, observation, intervjuer, undervisning, coachning och feedback hjälper vi varje teammedlem att ta ansvar för sitt engagemang i arbetet i ledarskapsteamet. Vi utbildar och stödjer teamet som helhet i hur kommunicera effektivt och ta beslut tillsammans. Vi hjälper också teamet och teammedlemmarna att ta till sig de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att få besluten att komma till liv i organisationen, lära från erfarenhet och göra nödvändiga justeringar.

Vill du veta mer om hur vi kan stärka ditt team? Ta gärna kontakt med oss. 

Du kan använda formuläret under, sända oss en e-post på annapia@heartinbusiness.se (Sverige) aph@interaction.no (Norge) eller ringa oss på +46 708946247 (sverige) +47 48950894 (Norge).

  • (?)