Alla organisationer vill ha en kultur som lockar fram det bästa i sina anställda. Det är bara möjligt med engagerade medarbetare.  

Vi hjälper er utveckla optimal engagemangskultur.

De positiva resultaten av engagemang

Den ledande forskningen inom arbetslivspsykologi visar att engagemang är associerad med minst nio positiva resultat som alla organisationer vill ha bland sina medarbetare; ökad omsättning, starkare lojalitet till företaget och mindre emotionell utmattning, bättre prestationer, starkare åtagande till värderingar och riktlinjer, ökad tillfredsställelse med arbetet och kompensationen, starkare lojalitet och tillit, djupare lärande, mindre antal fysiska hälsoproblem, större tillfredsställelse med livet generellt.  

Det är viktigt att förstå vad som väcker engagemang

Många organisationer har problem med att bygga en stark engagemangskultur, trots att de använder stora resurser. 4 av 5 organisationer känner att de inte är utrustade för att kunna bygga stark engagemangskultur10. En global undersökning som gjorts av Gallup i år visar att bara en tredjedel av arbetsstyrkan beskriver sig själv som engagerade i sitt arbete. Problemet är att man fokuserar på graden av engagemang snarare än faktorerna som påverkar engagemanget. Ledare vet för lite om de emotionella och psykologiska banden som medarbetare har till sitt arbete och sin organisation. Ska vi stärka engagemanget behöver vi förstå mer om hur dessa band hänger ihop med prestationer, resultat och välmående samt hur ledare tar in det i sin ledarskapsroll.

Det mest använda och validerade ramverket 

Under de senaste decennierna har forskare utvecklat ett ramverk för att förstå och påverka upplevelserna som väcker engagemang. Det mest använda ramverket är Self Determination Theory, SDT som är validerad av tusentals studier världen över och används av ”Fortune 100”-företag, professionella idrottslag, utbildare och ledare i Europa, USA och Asien. Vi i Interaction Consulting Group erbjuder ett program för att utveckla engagemangskultur baserad på Självbestämmandeteorin (SDT). För mätning av resultat och progress använder vi oss av en internetbaserad engagemangsutvecklingsplattform som inte bara mäter utan stödjer utvecklingen av en engagemangskultur. Denna kan med fördel integreras i kulturutvecklingsprocessen. 

Aktiviteterna i programmet 

Programmet består av målinriktade möten, seminarier med erfarenhetsutbyte, undervisning och coachning såväl som mätning av engagemangskvaliteten för alla anställda. Mätningarna av motivationskvaliteten bildar basis för rekommenderade handlingsplaner för alla medarbetare, team/gruppledare och toppledare. 

Vi har flexibla lösningar som möter era behov

Vi börjar med ett möte med toppledningen för att fastsätta relevanta affärsmässiga och kulturella parametrar och programmets omfång och aktiviteter. Ledningen bestämmer vilka aktiviteter som ska inkluderas i programmet i vilket tempo de ska genomföras. 

Vill du veta mer om utveckling av engagemangskultur? Ta gärna kontakt! 

Skriv ett meddelande i formuläret under, sänd oss ett mail på aph@interaction.no eller ring oss på 0708-946 247.

  • (?)