Program for utvikling av engasjementskultur: Alle organisasjoner vil ha en kultur som lokker frem det beste i sine ansatte. Dette er bare mulig med engasjerte medarbeidere.

De positive resultatene av engasjement

Den ledende forskningen innen arbeidslivspsykologi viser at engasjement er forbundet med minst ni positive resultater, som alle organisasjoner ønsker: større vekst i omsetning, større ønske om å bidra i jobben og mindre opplevelse av utslitthet, bedre prestasjoner, større lojalitet overfor verdier og retningslinjer, større tilfredshet med arbeidet og kompensasjonen, større lojalitet og tillit, dypere læring, færre klager over fysisk helse og større tilfredshet med livet generelt .

Det er viktig å forstå hva som driver engasjement

Mange organisasjoner har problemer med å bygge sterke engasjementskulturer, på tross av at de bruker store ressurser. 4 av 5 organisasjoner føler at de ikke er utstyrt til å bygge sterke engasjementskulturer. En global undersøkelse foretatt av Gallup i år, viser at kun en tredjedel av arbeidsstyrken beskriver seg selv som engasjert i sitt arbeid. Problemet er at man fokuserer på graden av engasjement fremfor faktorene som påvirker engasjementet. Ledere vet for lite om de emosjonelle og psykologiske båndene som medarbeidere har til sitt arbeid og sin organisasjon. Skal vi styrke engasjementet må vi «under huden» på det.

Det mest brukte rammeverket 

De siste tiårene har forskere utviklet et rammeverk for å forstå og påvirke opplevelsene som driver engasjement. Det mest brukte rammeverket er Selvbestemmelsesteorien. SDT har blitt validert av tusener av studier verden over og brukes av Fortune 100 selskaper, profesjonelle idrettslag, pedagoger, helsearbeidere og ledere i Europa, USA og Asia. Vi i Interaction Consulting Group tilbyr et program for å utvikle engasjementskultur som bygger på Selvbestemmelsesteorien.

Aktivitetene i programmet 

Programmet består av målrettede trenings- og erfaringsseminarer og  coaching. I tillegg måler vi kvaliteten på engasjementet til alle medarbeidere. Målingene danner grunnlag for anbefalinger til alle medarbeidere, teamledere og overordnede ledere.

Vi har fleksible løsninger som møter deres behov

Vi starter med et møte med overordnet ledelse for å fastsette relevante forretningsmessige og kulturelle parametere og programmets omfang og aktiviteter. Ledelsen bestemmer hvilke aktiviteter som skal inkluderes i programmet i hvilket tempo de skal gjennomføres.

Vi du vite mer om utvikling av engasjementskultur? Ta kontakt! Vi hører gjerne fra deg

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)