Teamutvikling: "Vi må henge sammen eller bli hengt hver for oss." Benjamin Franklin

For å lykkes med teamarbeid er det viktig at vi har en felles forståelse for hvordan vi skal arbeide sammen.

Sitatet til Benjamin Franklin setter fokus på et sentralt punkt i teamarbeidet, nemlig sammenhengen mellom gjensidig tillit og solidarisk ansvar. Vi i Interaction Consulting Group blir gjerne med og sikrer god kommunikasjon når dere utforsker deres forhold til oppgaven og hverandre. Det kan være i forbindelse med oppstart av teamet eller senere milepæler. Her er noen av temaene som kan være aktuelt å utforske og arbeide med. Temaene griper inn i hverandre.

Felles forståelse: For å sikre gjensidig tillit og solidarisk ansvar i forhold til oppgaven vi skal løse sammen, går vi gjennom hensikten med å løse oppgaven, gjør en gap-analyse av utfordringen og definerer de kritiske suksessfaktorene. Vi klargjør forventninger mellom teammedlemmene med roller, med tilhørende ansvar og myndighet samt grensesnitt til resten av organisasjonen.

Samhandling: Samhandling er nødvendig for koordinering og gjennomføring av aktiviteter i  prosesser der ingen enkeltperson kan styre prosessen alene, og hvor teammedlemmene er avhengige av hverandre for å lykkes.  Prosessen må finne sted i forhandlinger mellom aktørene. Behovet for samhandling kan sees i sammenheng med hvor mye teammedlemmenes oppgaver griper inn i hverandre. Jo mer teammedlemmenes oppgaver griper inn i hverandre, jo større behov er det for samhandling. 

Mangfold: Det kan være en stor fordel å kjenne hverandres personlighet og personlige preferanser. Vi er forskjellige med tanke på hva som gir oss energi, hvordan vi tilegner oss informasjon, hvordan vi tar beslutninger og hvordan vi organiserer arbeidet. Når man kjenner hverandre godt, er det lettere å forstå hverandre og spille hverandre gode.  Vi er sertifisert i flere verktøy som kan anvendes i arbeidet med å bruke forskjellighet og spille hverandre gode.

Konfliktløsning: Veien fra konflikt til konstruktiv uenighet er ofte ikke så lang om man kan få til å snakke sammen i form av lønnsom dialog. Og veien fra uenighet til enighet behøver heller ikke å være lang når man klarer å skille mellom fakta, følelser, behov og tiltak. Vi i Interaction Consulting Group kan bidra til at konflikpregede saker blir belyst og behandlet på en god måte, samtidig som deltakerne føler seg respektert og ivaretatt.

Kollegacoaching:  Når kolleger coacher hverandre, skjer flere gode ting samtidig. Den som trenger hjelp, får utforsket sin utfordring, den coachende kollegaen utvikler sin evne til å få det beste ut av andre, og kollegene bygger gode tillitsfulle relasjoner. Vi kan gi teammedlemmene de nødvendige ferdighetene slik at de kan være coacher for hverandre.

Vil du vite mer om teamutvikling? Ta kontakt! Vi hører gjerne fra deg.

Legg igjen en beskjed i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.