Teamutvikling: Hva skal til for å lykkes?

For å lykkes med teamarbeid må vi ha tillit, åpenhet, forpliktelse, ansvarliggjøring og resultatorientering

1)   Tillit: Først når vi stoler på hverandre, kan vi få åpenhjertige meningsutvekslinger. 

2)   Åpenhet: Med åpenhjertige meningsutvekslinger kan vi få helhjertede og realistiske forpliktelser. 

3)   Forpliktelse: Med helhjertede og realistiske forpliktelser kan vi holde oss selv og hverandre ansvarlige.

4)   Ansvarliggjøring: Når vi holder oss selv og hverandre ansvarlige kan vi følge opp effekten av det vi gjør.

5)   Resultatorientering: Når vi følger opp effekten av det vi gjør kan vi lære av våre erfaringer og bruke lærdommen til å utvikle oss.

Hva kan vi hjelpe dere med?

Vi i Interaction Consulting Group kan hjelpe dere å utvikle forståelsen av hvordan teamet fungerer med basis i de fem forutsetningene og hvordan dere kan fortsette å utvikle dere.  Om dere finner det ønskelig kan vi også bidra i den videre utviklingsprosessen med faglige innspill, coaching, fasilitering og trening.

Her er noen av spørsmålene vi stiller for å finne ut hvor teamet befinner seg:

Tillit

  • Har vi en felles forståelse av oppgaven?
  • Er alle viktige for å lykkes med oppgaven?

Åpenhet

  • Håndterer vi faglige og personlige forskjeller på en god måte?
  • Er det noen som har noe uoppgjort med noen av de andre i teamet som kan legge en demper på samarbeidet?

Forpliktelse

  • Engasjerer vi oss helhjertet?

Ansvarliggjøring

  • Støtter og utfordrer vi hverandre mot felles mål?

Resultatorientering

  • Måler og analyserer vi effekten av våre aktiviteter i relasjon til våre mål og tar felles ansvar for å justere kursen i samsvar med våre funn?

Kommunikasjonskompetanse

Vi i Interaction Consulting Group arbeider ut fra kommunikasjons og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP som gir oss en praktisk tilnærming til teamutvikling. Med NLP som rammeverk får du forståelsen og verktøyene du trenger for å hjelpe dine medarbeidere.

Vil du vite mer om teamutvikling? Ta kontakt! Vi hører gjerne fra deg.

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)