Engasjementsledelse: Å lede fra hjertet 

Hjertet representerer vår motivasjon - vår begrunnelse for å engasjere oss - det som er viktig for oss - våre verdier. For å ta vår motivasjon på alvor må vi bruke hjertet sammen med hodet. For først når vi leder fra hjertet, kommer hodet til sin fulle rett. Når vi leder fra hjertet, får vi viktig styringsinformasjon som hjelper oss å ta kloke beslutninger.

Å lede fra hjertet er å ta hensyn til det som er viktig for oss når vi engasjerer oss. Det er en klar forbindelse mellom  vår motivasjon (det som er viktig for oss) og vårt engasjement. Jo bedre vi er til å ta hensyn til det som er viktig for oss, jo mer helhjertet engasjerer vi oss. Jo mer helhjertet vi engasjerer oss, jo mer kreativt, effektivt og utholdende engasjerer vi oss.

En helhjertet person/organisasjon har en klar begrunnelse for å engasjere seg og bruker denne begrunnelsen som ledestjerne og retningslinje for sitt engasjement. Ledestjernen som springer ut fra vår motivasjon inspirerer til kreativt, effektivt og utholdende arbeid.

Engasjementsledelse hjelper oss også å bygge bro mellom medarbeidernes engasjement og virksomhetens hensikt.
Når det som er viktig for organisasjonen sammenfaller med det som er viktig for medarbeiderne, får vi medarbeidere som tenker som  ledere og eiere. 

Hva er egentlig motivasjon?  Hvorfor engasjerer vi oss?

I følge Selvbestemmelsesteorien har vi tre grunnleggende psykologiske behov - selvbestemmelse, tilhørighet og mestring.

Selvbestemmelse: Vi har behov for å engasjere oss i det som er viktig for oss.

Tilhørighet: Vi har behov for å delta i felleskap hvor vi ser hverandre og lokker frem det beste hos hverandre.

Mestring: Vi har behov for å bruke det vi kan for å gjøre en positiv forskjell.

Disse tre behovene er selve innholdet i vår motivasjon. Når vi vurderer hvorfor og hvordan vi skal engasjere oss, må vi ta hensyn til de tre behovene for selvbestemmelse, tilhørighet og mestring om vi skal kunne håpe på å engasjere oss helhjertet. Jo bedre vi er til å ta hensyn til våre grunnleggende psykologiske behov, jo mer kreative, effektive og utholdende blir vi.

Hvorfor gjør ikke folk som de skal?  

Dette spørsmålet kan være ett av mange vi kan ha glede av å utforske. Her er noen av de mulige svarene:

1.  De mener det er andre aktiviteter som er viktigere for å bringe organisasjonen fremover? 

2. De savner noen  å gjøre det sammen med som de  samarbeider godt med.

3. De  tror ikke de kan det som skal til for å gjøre en positiv forskjell.

Generelt kan vi si at vi unnlater å gjøre som vi skal, når vi opplever at det vi blir bedt er i strid med våre grunnleggende psykologiske behov.

Hva viser forskningen?  

Forskning innen området motivasjon, som har foregått i mer enn 40 år over store deler av verden, viser at ledere, foreldre, lærere, helsearbeidere og trenere oppnår betydelige gevinster ved å legge til rette for at menneskene rundt dem forholder seg aktivt til sin motivasjon.

Hva skal til?  

Hvordan lede andre slik at de engasjerer seg helhjertet? Engasjementsledelse tar utgangspunkt i de grunnleggende psykologiske behovene og utforsker hvordan vi forener egne og andres behov og bruker det vi kan for å gjøre en positiv forskjell. Når vi hjelper andre å utvikle sitt engasjement, fokuserer vi på å skape rom for dialog og refleksjon. Ved å stille spørsmål og lytte aktivt hjelper vi dem å ta utgangspunkt i sin egen opplevelse og reflektere over hva som er viktig og riktig for dem.

Gode engasjementsamtaler forutsetter kommunikasjonskompetanse. Vi i Interaction Consulting Group arbeider ut fra kommunikasjons og læringsmodellen Nevrolingvistisk Programmering, NLP som gir oss en praktisk tilnærming til engasjementsledelse. Med NLP som rammeverk får du forståelsen og verktøyene du trenger for å hjelpe dine medarbeidere.

Ønsker du å oppleve hvordan vi arbeider med engasjementsledelse?  

Vi inviterer deg til en gratis og uforpliktende engasjementssamtale. Ta kontakt så avtaler vi en tid.

Ønsker du å trene sammen med andre ledere?

Bli med på en dags kurs: Kunsten å lokke frem det beste hos deg selv og andre. Les mer her!

Ønsker du at dine medareide skal lære seg å ta ansvar for sin egen utvikling?

Gi dem muligheten til å delta på en dags kurs: Kunsten å ta ansvar for egen utvikling.  Les mer her!

Vil du vite mer om engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)