Resultater og arbeidsglede

Interaction Consulting Group hjelper ledere å utvikle engasjement som sikrer både resultater og arbeidsglede. 

Hva er engasjement? 

Engasjement betyr av vi ønsker å gjøre så godt vi kan. Det er når vi er engasjert, at vi skaper de beste resultatene, tar best vare på vår psykiske helse og føler oss mest vel.

Mange organisasjoner har problemer med å bygge sterke engasjementskulturer, på tross av at de bruker store ressurser. Problemet er at man fokuserer på graden av engasjement fremfor faktorene som påvirker engasjementet. Skal vi styrke engasjementet må vi «under huden» på det.

Hvor kommer engasjement fra?  

Engasjement kommer fra vår motivasjon. Det er vår motivasjon som gir arbeidet mening. Når vi leder oss selv ut fra egne behov betyr det at vår motivasjon er selvbestemt. Når vi lar oss lede av andre på tvers av egne behov betyr det at vår motivasjon er kontrollert. Selvbestemt motivasjon er en forutsetning for engasjement.
Ifølge Selvbestemmelsesteorien som er utviklet av Edward L. Deci og Richard Ryan, har vi tre grunnleggende psykologiske behov - selvstendighet, mestring og tilhørighet. Dette er selve kjernen i vår selvbestemte motivasjon.

Selvstendighet: Vi har behov for å lede oss selv i samsvar med det vi mener er viktig og riktig.

Mestring: Vi har behov for å bruke det vi kan og å lære nye ting, for å gjøre en positiv forskjell.

Tilhørighet: Vi har behov for å delta i felleskap hvor vi ser hverandre og lokker frem det beste hos hverandre.

Hva fører engasjement til?

Den ledende forskningen innen arbeidslivspsykologi viser at engasjement er forbundet med minst ni positive resultater, som alle organisasjoner ønsker: større vekst i omsetning, større ønske om å bidra i jobben og mindre opplevelse av utslitthet, bedre prestasjoner, større lojalitet overfor verdier og retningslinjer, større tilfredshet med arbeidet og kompensasjonen, større lojalitet og tillit, dypere læring, færre klager over fysisk helse og større tilfredshet med livet generelt

Her er forklaringen. Når vi er engasjert som følge av at vi har funnet ut hvordan vi best skal ta hensyn til våre grunnleggende psykologiske behov i en sak, har vi en moden holdning til arbeidet. Modenhet handler om å forholde oss helhetlig til kompleksiteten i arbeidet vårt slik at vi kan bygge bro mellom ulike hensyn og perspektiver. Modenhet inkluderer helhjertethet. Det betyr at vi tar «blandede følelser» på alvor slik at vi kan bli helt enig med oss selv om hva vi skal engasjere oss i og hvordan.

Når vi har utforsket kompleksiteten i vårt arbeid og bearbeidet ytre og indre motsetninger blir vi kreative, effektive og utholdende. Kreativitet kan handle om å kombinere virkemidler på nye måter for å oppnå et resultat. Effektivisering handler om å redusere eller ta virkemidler bort uten at den ønskede effekten blir borte. Når vi kan lede oss selv i arbeidet med kreativitet og effektivitet, har vi også gode forutsetninger for å arbeide utholdende. At vi er utholdende, betyr at vi er i stand til å forholde oss aktivt til hindringer, lære av våre feil og justere vår tilnærming.

Engasjement gir oss ikke bare det vi ønsker fra våre medarbeidere - kreativitet, effektivitet og utholdenhet. Det gir oss også det vi ønsker for våre medarbeidere – psykisk helse og velvære. Vi blir mer robuste og tilfredse, fordi vi dekker våre grunnleggende psykologiske behov når vi utvikler engasjementet.

Når vi er mange som jobber med engasjement får vi en prestasjonsorientert overskuddskultur, både sosialt, psykologisk og økonomisk.

Hvordan utvikles engasjement?

Vi starter med å forklare sammenhengen mellom selvbestemt motivasjon, optimalt engasjement og kreativt, effektivt og utholdende arbeid. Så hjelper vi medarbeidere å velge hvilken retning de vil gå i, hva de skal fokusere på og hvordan de skal lede seg selv underveis. Det er avgjørende at medarbeidere kan løfte blikket og stemme av sitt engasjement med organisasjonens hensikt, verdier og visjon. Når det som er viktig for oss som medarbeidere sammenfaller med det som er viktig for organisasjonen, blir det naturlig at vi tar et utvidet og mer helhetlig ansvar.

Når vi gir oppmuntring og næring til selvledelse, skaper vi rom for refleksjon og dialog. Dette inkluderer å introdusere modeller som gir struktur til å tenke og kjenne etter, sammen med gode spørsmål og aktiv lytting. Dette gir medarbeideren en mulighet til å trene på å utforske kompleksiteten i sitt arbeid og å bearbeide ytre og indre motsetninger. Slik lærer medarbeiderne å ta ansvar for sitt eget engasjement. De får ikke bare servert en «fisk», men får trene på «å fiske».

Utviklingen av optimalt engasjement er basert på våre grunnleggende psykologiske behov og følgende tre spørsmål, enten det er snakk om coaching av ledere, oppfølging av medarbeidere, teamutvikling, konfliktløsning eller ledertrening.

Hvilke muligheter og utfordringer ser vi med tanke på behovet for:

1)      å lede oss selv i tråd med det vi mener er viktig?

2)      å bruke det vi kan og å lære oss det vi behøver, for å gjøre en positiv forskjell?

3)      å delta i felleskap hvor vi ser hverandre og lokker frem det beste hos hverandre?

Vi fasiliterer utforskningen av disse tre spørsmålene og lærer ledere å gjøre det. Når folk bearbeider disse tre aspektene ved sitt arbeide, får de bedre forutsetninger for å lede seg selv og andre på en måte som både ivaretar dem selv og organisasjonen de arbeider i. 

Ønsker du å oppleve hvordan vi arbeider med engasjementsledelse?  

Vi inviterer deg til en gratis og uforpliktende engasjementssamtale. Ta kontakt så avtaler vi en tid.

Ønsker du å trene sammen med andre ledere?

Bli med på en dags kurs: Kunsten å lokke frem det beste hos deg selv og andre. Les mer her!

Ønsker du at dine medareide skal lære seg å ta ansvar for sin egen utvikling?

Gi dem muligheten til å delta på en dags kurs: Kunsten å ta ansvar for egen utvikling.  Les mer her!

Vil du vite mer om engasjementsledelse? Vi hører gjerne fra deg

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.

  • (?)