Kommunikasjon

Vi fokuser på selvledelse, samarbeid og organisasjonskultur. Kommunikasjons- og læringsmodellen NLP (Nevrolingvistisk Programmering) utgjør endel av vårt felles faglige fundament

NLP er studiet av hvordan vår tenkning påvirker mestring og livskvalitet

NLP gjør mestring tilgjengelig for folk flest og gir deg mulighet til å ha et aktivt forhold til egne og andres tankemønstre. Med NLP blir du mye bedre til å lokke frem det beste hos deg selv og andre.

Her er forståelsen som ligger til grunn for vårt arbeide med kommunikasjon

  • Vår tenkning er ikke objektiv, men subjektiv. "Kartet er ikke terrenget."
  • Tenkning er en forutsetning for mestring.  "Vi kommer ikke dit vi vil uten gode mentale kart."
  • Det er ofte mer givende å justere hvordan vi tenker om verden enn å forandre verden. " Det er enklere å forandre kartet enn terrenget."
  • Vår tenkning foregår i samspillet mellom kropp, sinnstilstander og språk. "Mentale kart påvirkes  av kroppens tilstand, vår sinnstilstand og våre ord.
  • Er det mulig for en å tenke på en bestemt måte, er det mulig for alle.  "Våre mentale kart kan deles og gjenbrukes."
  • Enhver tankemåte passer i en eller annen sammenheng.  "Alle kart har et  begrenset anvendelsesområde."
  • Bak enhver tenkning er det en god intensjon.  "Alle kart blir laget med tanke på å hjelpe oss med noe."
  • Vår verdi som mennesker er konstant, mens verdien av vår tenkning varierer. "Kartene våre avgjør ikke vår verdi."

Vil du vite mer om oss?  Ta kontakt! Vi hører gjerne fra deg!

Skriv en melding i skjemaet under, send oss en mail på post@interaction.no eller ring oss på 90 57 58 45.
  • (?)